BEHANDLING 

Hvis kreftsvulsten ikke har spredt seg utenfor tykktarmen og dens lokale lymfeknuter, blir man operert. Og kan svulsten fjernes fullstendig på denne måten blir det ikke mer behandling. Hvis svulsten ikke kan opereres bort og den har spredt seg til andre organer, kan det settes inn strålebehandling. Kjemoterapi kan også brukes ved spredning til andre organer. 

Del siden sosialt!