ENDETARMSKREFT

Ved endetarmskreft har man er ondartet svulst i endetarmen. Det er ca. 1000 mennesker som får denne kreftformen i Norge hvert år. Sykdommen er litt vanligere hos menn enn hos kvinner, og oppstår sjeldent før 40års-alderen.

Del siden sosialt!